Jak instalovat certifikát?

Jak vytvořit žádost o SSL certifikát?

Jak instalovat certifikát u ACTIVE 24?

Pokud využíváte webhostingových služeb ACTIVE 24, zařídíme vše za vás.

Pokud nejste klientem ACTIVE 24

Instalace certifikátu není složitá. Jako příklad uvádíme dvě řešení pro dva nejčastější webové servery - Apache a Microsoft IIS. Případně můžete vyzkoušet služby ACTIVE 24. Používáte-li jiný webový server, doporučujeme přečíst si manuál k používanému produktu.

Generování žádosti o SSL certifikát - Linux - Apache

petr@ns:~$ openssl genrsa -out domena.cz.key 2048 
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
...++++++
...........++++++
e is 65537 (0x10001)
petr@ns:~$
petr@ns:~$ openssl req -new -key domena.cz.key -out domena.cz.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter ".", the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:CZ
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:Praha
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ACTIVE 24
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:www.domena.cz
Email Address []:jmeno@domena.cz

Získáte vygenerovaný soubor domena.cz.csr, který je potřeba přiložit k žádosti. Po úspěšném vyřízení žádosti získáte certifikát, jež uložte na serveru do souboru domena.cz.crt. V definici VirtualHost potom doplníte informace o klíči a certifikátu například takto:

<VirtualHost *:443>
    ServerName www.domena.cz
    SSLEngine On
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/domena.cz.key
    SSLCertificateFile /etc/apache2/i-legalne.cz/domena.cz.crt
</VirtualHost>

Generování žádosti o SSL certifikát - Microsoft IIS

Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Programy -> Nástroje pro správu-> Správce služeb sítě Internet nebo Internetová informační služba (IIS) Manager.

 • Poklepejte na název serveru. Ve službě IIS 6.0 rozbalení Webové servery.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na webový server, na kterém chcete certifikát nainstalovat, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 • Klepněte na Zabezpečení adresáře a potom na kartu Certifikát serveru. Ve skupinovém rámečku Zabezpečená komunikace spusťte Průvodce certifikátem webového serveru.

Podrobný návod naleznete v online dokumentaci na adrese http://support.microsoft.com/kb/299875.

Potřebujete poradit?

rádi vám pomůžeme vybrat ten správný certifikát

Další nápověda k SSL certifikátům

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.